Sustainable Development

A fenntartható fejlődés számunkra olyan vállalati elkötelezettség, amelynek célja, hogy kiegyensúlyozott mértékben integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékenységeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizálására és a társadalomtól kapott „működési engedélyünk” megőrzésére.

A fenntartható fejlődés eléréséhez minden társadalmi szereplő hozzájárulása szükséges: az egyének a mindennapi viselkedésükkel és fogyasztási szokásaikkal, a kormányzati szervek a megfelelő szabályozással és piaci ösztönzéssel, a civil szervezetek a közérdekek képviseletével, és végül a vállalatok a termékeik és szolgáltatásaik fenntarthatóvá alakításával tehetnek a legtöbbet. Egy részvénytársaság számára ehhez a „vállalati fenntarthatóság” nyújtja a legjobb keretet, melynek lényege, hogy a társaság a hosszú távú gazdasági sikeréhez fontos tényezőket, a környezetvédelmi kihívásokat, és a társadalmi hatásokat is figyelembe veszi működése során.

A ROTARY Fúrási Zrt. a magyarországi olaj- és gáziparban fontos szerepet tölt be. Az iparág munkabiztonsági szempontból kockázatos, és közvetlen és közvetett módon is jelentős hatással van a környezetre. Ebből kifolyólag nem csak a szigorodó nemzeti és nemzetközi jogszabályi környezet, hanem az érintett felek elvárásai és a befektetői szempontok is alakítják a fenti kockázatok megfelelő kezelését. A Társaság működése során fokozott figyelmet fordít a fenntarthatósági elvekre. Ezt bizonyítja, hogy minden évre vonatkozóan megalkotja saját EBK tervét, amelyben az
egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi céljairól és eredményeiről ad számot, valamint a Fenntartható Fejlődési tervét, amely segítségével az aktuális célidőszakra vonatkozó akcióterveit foglalja össze. Mindezek mellett Társaságunk a MOL Csoporthoz csatlakozva éves szinten bejelentést tesz a bázisidőszakban elért eredményeiről nemzetközi szervezeteknek.

Az ENSZ által megfogalmazott 17 Fenntartható Fejlődési célt szem előtt tartva Társaságunk az alábbi 6 fókuszterületet célozta/célozza meg:

  • Klímaváltozás.
  • Környezet.
  • Biztonság- és Egészségvédelem.
  • Közösségek.
  • Humán Tőke.
  • Etika és felelős vállalatirányítás.